DAR KARTĄ APIE ŠLAPELIUS PATAGONIJOJE

 

Pranas Juozas Žilinskas

(Publikuota almanache „Kupiškis: kultūra ir istorija 2012/10, p. 37-41)

Rašydamas apie kupiškėnų Izidoriaus ir Justino Šlapelių šeimą [1], minėjau, kad jie buvo pirmieji Pietų Argentinos Patagonijos krašto kolonistai. Šlapeliai, kaip patys rašė, yra kilę iš prie Kupiškio esančio Paberžių kaimo. Atvykę į Argentiną, jie iš pradžių apsigyveno Entre Rios [2] provincijoje, Gualeguaiču (Gualeguaychú) vietovėje. Vėliau persikėlė į naujai kuriamą koloniją Patagonijoje [3] , pavadintą Colonia Pastoril de Sarmiento. Dabar ten Sarmiento miestas, kuris nuo Atlanto vandenyno pakrantėje dabar esančio Komodoro Rivadavijos (Comodoro Rivadavia) miesto yra nutolęs apie 150 km. Sarmiento mieste ir apylinkėse tebėra stiprus lietuviškas pėdsakas, kurį paliko Šlapelių šeima.
Šlapelių kūrimosi Patagonijoje laikais Sarmiento kolonija plėtėsi, kolonistai pradėjo gaminti vis daugiau žemės ūkio produkcijos, kurią reikėjo parduoti, todėl tapo labai svarbus tos produkcijos išvežimas trumpiausiu keliu. O trumpiausias kelias – plukdyti Atlanto vandenyno pakrante, tačiau nebuvo tinkamo uosto. Tik 1901 metais, suradus pakankamo gylio vietą, Argentinos valdžia įkūrė nedidelį miestą Komodoro Rivadaviją (isp. Comodoro Rivadavia) su uostu Atlanto pakrantėje. Jis pavadintas karo jūrininko, komandoro Martino Rivadavijos [4] , kuris tais laikas plaukiojo šia pakrante, vardu. Uostas, nors iki jo buvo per 150 km, tapo labai svarbus ir Sarmiento kolonijos gyventojams, nes susidarė geresnės sąlygos ne tik produkcijai išvežti, bet ir reikalingomis prekėmis apsirūpinti. Čia buvo pradėti statyti sandėliai ir kiti pastatai. Atsirado daugiau darbo ir Sarmiento gyventojams. Pradėjo atplaukti laivai, kurie atplukdydavo modernios technikos, automobilių ir kt. Vėliau (1914 m.) atsirado ir geležinkelis, kuris Komodoro Rivadaviją sujungė su Sarmiento kolonija.
Anksčiau minėto Justino Šlapelio vaikų likimai buvo skirtingi; daugiausia žinių, kartais prieštaringų, galima rasti apie Juozą ir Kazimierą [5]. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje argentina, emigracija, istorija, Neklasifikuota | Komentarų: 1

SKAITMENINĖ TELEVIZIJA Į MŪSŲ NAMUS

„Nuo spalio 29 dienos analoginę antžeminę televiziją Lietuvoje turėtų visiškai pakeisti skaitmeninė televizija. Tai numatyta Analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos skatinimo Lietuvoje programoje, kurią patvirtino Vyriausybė. Kokiais principais veiks skaitmeninė televizija? Ir kuo jos veikimo principai skirsis nuo analoginės antžeminės televizijos veikimo principų?”

Greitas informacijos perdavimas per atstumą – sena žmonijos svajonė. Iš pradžių žinią perduodavo mušamais būgnais, kūrenamais laužais. Vėliau greitai perduoti informaciją tapo įmanoma, kai žmonės atrado elektrą ir galimybę elektros srovę perduoti laidais. Būtent tada atsirado informacijos perdavimo būdai, pagristi elektros impulsais, netgi buvo sugalvota savita įprastų raidžių-impulsų abėcėlė – Morzės abėcėlė. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Neklasifikuota | Komentarų: 1

Patagonijos lakūnas Kazimieras Šlapelis

Jonas Dovydaitis

Švyturys 1977, nr. 11, p. 9-10.

 

Pirmą kartą apie Šlapelius išgirdau 1977 metais, kai žurnale „Švyturys“ buvo atspausdintas Jono Dovydaičio straipsnis apie Patagonijos lakūną. Tada Kaune mano tėtis Pranas Žilinskas, kuris kartu su broliu Dominyku apie 1928 m. buvo emigravęs į Argentiną ir buvo gyvenęs Patagonijoje prie Komodoro Rivadavijos miesto, man pasakojo, kad pažinojo šią šeimą, kilusią iš Kupiškio krašto, kad jie buvę vieni iš pirmųjų lietuvių emigrantų tuose kraštuose, kad šeima buvusi didelė, kad jiems gyventi ten nebuvę lengva ir dar daug ko. Tie pasakojimai išliko mano atmintyje. Tik prasidėjus interneto amžiui, pradėjo rastis daugiau žinių, ten nukeliavę lietuviai atvežė man įdomių nuotraukų bei dokumentų kopijų. Nenorėdamas, kad tos žinios, kurias pastaraisiais metais gavau, pradingtų, aprašiau savo straipsniuose, kuriuos šiame tinklaraštyje galite paskaityti. Dabar perskaitęs Jono Dovydaičio straipsnį, matau jį kitomis akimis. Tos žinios buvo aprašytos tuometiniuose Argentinos laikraščiuose, kurie, manau, pasiekė aviacija besidomintį rašytoją. Randu jame vieną kitą žinią, kuriuos nepatvirtina dabar mano turimi dokumentai, pvz., kad Izidorius Šlapelis iš tremties pabėgo į Tolimuosius Rytus, o iš ten nuplaukė Japonijon, kad Argentinoje atsirado 1877, kad kažkas su tuometiniu keturių cilindrų „Biuiku“ visiška bekele „atvairavo“ į Komodoro Rivadavia miestą ir pan. Deja, iš šio straipsnio klaidinga informacija patenka ir į lietuvišką Vikipediją. Bet tai ne taip svarbu. Manau, kad straipsnis gražiai aprašo nelengvą išradingų lietuvių emigrantų gyvenimą tolimame nuo Lietuvos krašte, Patagonijoje. Paskaitykite.

Pranas Juozas Žilinskas

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Neklasifikuota | Komentarai įrašui Patagonijos lakūnas Kazimieras Šlapelis yra išjungti

Pas Šlapelius Patagonijoje

Vidmantas Jankauskas
(Publikuota almanache „Kupiškis: kultūra ir istorija ” 2010/08, p. 53,54 – 63-68)

(Tęsdamas Patagonijos kolonizavimo temą savo tinklaraštyje pateikiu Vidmanto Jankausko 2010 m. parašytą gražų straipsnį apie aplankytą Sarmiento miestą ir jo apylinkes, kuriose 19 a. pabaigoje apsigyveno iš Kupiškio krašto kilęs pirmasis lietuvis Argentinoje)

 

.. Sarmiente lankiausi vos pusantros paros, bet tai buvo savotiška kelionės po Patagoniją ir Argentiną „vinis“. Ne todėl, kad čia pamačiau kokių nors gamtos ar istorijos stebuklų (beje, jų šiame pasaulio kampelyje esama tikrai ne vieno), o gal labiau dėl to, kad būtent su Sarmiento pavadinimu ir reikėtų sieti visos šios kelionės priešistorę.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje argentina, emigracija, istorija, Neklasifikuota | Komentarų: 2

Kupiškėnai – Patagonijos kolonistai

Pranas Juozas Žilinskas

(Publikuota almanache „Kupiškis: kultūra ir istorija 2011/09, p. 44-48)

Ankstesniame straipsnyje [i], pasakodamas apie pirmąjį lietuvį emigrantą Argentinoje, kupiškėną Izidorių Šlapelį, minėjau jo sūnų Justiną Šlapelį. Justinas Šlapelis gimė 1854 m. prie Kupiškio esančiame Paberžių kaime ir ten kurį laiką gyveno. 1887 m. išvykus Izidoriui Šlapeliui laimės ieškoti, Justinui Šlapeliui ir jo seseriai liko tėvo žemė. Justinas buvo vedęs Salomėją Gurklytę, su ja turėjo aštuonis vaikus. Mirus pirmai žmonai, jis vedė Zofiją Jankauskaitę, su kuria Lietuvoje susilaukė dar dviejų vaikų. Ne visi abiejų santuokų vaikai išgyveno.

Apie Justino Šlapelio gyvenimą Lietuvoje yra mažai žinių.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje argentina, emigracija, istorija | Pažymėta , , , , , , , , , | Komentarų: 2

Kupiškėnas – sukilėlis, pirmasis Argentinos miesto Sarmiento gyventojas

Pranas Juozas Žilinskas

Kupiškėnas – sukilėlis, pirmasis Argentinos miesto Sarmiento gyventojas

(Publikuota almanache „Kupiškis: kultūra ir istorija 2010/08, p. 48-52)

Domėtis pirmaisiais lietuvių emigrantais į Argentiną mane paskatino tėvų pasakojimai apie tolimą kraštą – Argentiną ir jos Pietuose plytinčią mažai žinomą Patagonijos žemę.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje argentina, emigracija, istorija | Pažymėta , , , , , , , , | Komentarų: 1